Aulum Begravelse
Tlf. 97472031
Kirkegade 5, 7490 Aulum
Sunds Begravelse
Tlf. 97140808
Sunds Hovedgade 41, 7451 Sunds
Hammerum Herreds Begravelse
Tlf. 97116105
Jens Holdgaards Vej 116, 7430 Ikast

Bedemandens opgaver

I tiden efter dødsfaldet er afmagt, sorg, savn, frustration, magtesløshed en hel normal ting, så at lette jer for nedenstående praktiske opgaver, ser jeg som en helt naturlig ting.

Der bliver en grundig gennemgang af alle de praktiske spørgsmål, og så vidt det er muligt, bliver de afklaret ved samtalen med mig. Vi snakker om, hvad I ønsker, at jeg skal gøre og hvad I evt. selv ønsker at gøre. I samtalen afklares hvordan I ønsker afskeden med jeres kære og i hvilken form. Udsyngning er at skabe afsked på jeres måde eller i en traditionel form. "I afsked lægges kimen til en god fremtid", viser al erfaring. Ved samtalen kan I få en kopi af aftalen jeg laver, og et overslag over de forventede udgifter i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen. Er der spørgsmål, I ikke får svar på ved samtalen, følger jeg op på dette og giver jer besked, så snart det er muligt. Alle trosretninger er velkomne og vil blive behandlet med respekt.

Praktiske ting vi i samtalens løb kommer indenom :

Hvis det ønskes, kan I selv overtage nogle af de praktiske ting, dette aftales under samtalen med mig.

Vedrørende begravelse for ikke-medlemmer af folkekirken

En præst kan deltage i en begravelse af et ikke-medlem af folkekirken, hvis præsten ønsker det. Alle har ret til at benytte et kapel ved begravelse, uanset medlemskab af folkekirken. Nærmere retningslinjer ved begravelse skal altid aftales med den lokale kirkegårdsleder. Dette gælder også selve gennemførelsen af ceremonien i et kapel, samt selve begravelsen. I de lokale kirkegårdsvedtægter vil det være slået fast, om det koster ekstra for et gravsted for ikke-medlemmer af folkekirken.

FORBRUGERKLAGER

- der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til: 

Forbrugerklagenævnet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf. 4171 5000

E-mail: kfst@kfst.dk

www.kfst.dk