Aulum Begravelse
Tlf. 97472031
Kirkegade 5, 7490 Aulum
Sunds Begravelse
Tlf. 97140808
Sunds Hovedgade 41, 7451 Sunds
Hammerum Herreds Begravelse
Tlf. 97116105
Jens Holdgaards Vej 116, 7430 Ikast

Priseksempel på bisættelse

Priseksempel 1

Afdøde er død på hospitalet og synges ud derfra på bisættelsesdagen. Antal kilometer er 35 km . Bisættelse finder sted fra en lokal Kirke. Afdøde er medlem af Folkekirken.

 

Kiste og ydelser Bisættelse
Hvid kiste m/ 8 håndtag kr. 5.295,00
Polsting af kisten kr. 350 (egen lagn og pude) kr. 0,00
Eget tøj og sengetøj kr. 0,00
Metalurne kr. 395,00
Kistelevering til sygehus, fra kr. 650,00
Start gebyr rustvogn 2 x 695.- kr. 1.390,00
Rustvognskørsel 35 km a 23 kr til krematorium ( Km takst betales den ene vej ) kr. 805,00
Urnen tranporteres fra krematoriet til kirkegård kr. 450.- (afhenter selv) kr.    0,00
Honorar (incl. evt. udsyngning), fra kr. 3.395,00
Bedemandens ydelser kr. 11.930,00

Priseksempel 2

Afdøde er død i hjemmet/plejehjem mv. Der bliver lagt i kiste med hjælp fra pårørende, der synges ud, hvis det ønskes og der køres i kapel. Bisættelsen finder sted fra en lokale kirke eller kapel. Afdøde er medlem af Folkekirken.

Kiste og ydelser Bisættelse
Hvid kiste m/ 8 håndtag kr. 5295,00
Polsting af kisten kr. 350,00
Eget tøj kr. 0,00
Ejet linned dyne/pude kr. 0,00
Hvid Natur urne kr. 675,00
Ilægning (medhjælp af pårørende) kr. 395,00
Kistelevering til plejehjem, fra kr. 550,00
Start gebyr rustvogn 2 x 695.- kr. 1390,00
Rustvognskørsel 25 km a 23 kr til kirken ( Km takst betales den ene vej ) kr. 575,00
Urnen transporteres fra krematorium til kirkegård kr. 450,00
Honorar (incl. evt. udsyngning), fra kr. 3395,00
Bedemandens Ydelser kr. 13.075

Hertil kan komme forskellige tillægs ydelser, f. eks. aften og nat arbejde, indsættelse i kirken, brug af båre, blomster- kørsel, borgerlig højtidelighed, leje af kistekøler, hjælp ved boudlæg, specielle og komplicerede sager samt udlandssager. Dog falder km taksten på rustvognskørsel fra 23 kr til 18 kr efter de kørte 250 km. ( Km takst betales den ene vej )

Vi har forsøgt at lave 2 priseksempler på bisættelse, som gerne skulle give et overblik over vore priser og ydelser. Det er tænkte eksempler, som kan variere, men giver en fornemmelse af, hvor pris niveauet ligger. Ring, så giver vi gerne et bud på hvad jeres bisættelse vil koste.

Priseksempel på eksterne ydelser
Annonce fra 800.- kr.
Kistepynt, fra 1200.- kr.
Krans, fra 800.-kr.
Gravsten fra 5000.- kr
Ilægning på sygehus fra 395.
Kremering fra 2695.- kr
Mindesamvær efter tilbud.

Der er ikke oplyst priser til kirkegården, da disse kan variere meget, da der er stor forskel på den enkeltes ønsker og behov, så det er bedst du kontakter os, så kan vi hjælpe dig med at finde frem til de samlede udgifter til bisættelsen.

Man skal være opmærksom på, at de samlede udgifter sagtens kan beløbe sig til 11.000 – 35.000,00 kr. Det er ikke bedemandens pris alene, men de samlede udgifter til blomster, annoncer, gravsten, mindesammenkomst, kremering, mv. Der er også en forskel på, om man er medlem af Folkekirken. For ikke- medlemmer er der et tillæg til kirkegården, og der kan også være udgifter til leje af kapel til afholdelse af højtideligheden.

Derfra trækkes offentlig begravelseshjælp, som svinger fra kr. 1.050,00 – kr. 12100,00. Beløbet er afhængig af afdødes formue på dødsdagen.

Jeg arrangerer gerne bisættelser for alle slags trossamfund og ikke- medlemmer af Folkekirken.

Bedemandens honorar

Mit honorar er en del af prisen, når jeg skal assistere med ordning af bisættelsen. Det dækker bedemandens tidsforbrug, kontor, reklame, edb og telefonudgifter. Jeg kommer til samtalen hos pårørende og møder gerne i kapel til fremvisning af afdøde efter behov - også aften og weekend. Det er også muligt at mødes til samtale hos mig. Mit honorar er beregnet ud fra den tid jeg bruger til samtalen, til at koordinere, formidle og binde tingene sammen, når der skal arrangeres bisættelse.

Jeg står til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, er veluddannet og har en stor viden og knowhow i vores lokalområde.

Er der ønske om det, tilbyder jeg en gratis samtale hos LVsamtale.dk til en person i familien.

Familien vælger altid hvilke forretninger, der skal levere eksempelvis gravsten, blomster, avisannoncer, mindesammenkomst, mm. Formidler vi leverancen, modtager vi sommetider en provision fra forretningen for at ordne og bistå aftalen.